ข้อมูลสถิติของแต่ละจังหวัด และโควต้าในการรับโล่รองดีเด่นของสมาคมฯ
 
เฉพาะกรุงเทพ
ที่ สามัญ วิสามัญ รวม โควตารับโล่ จำนวน
1 171 23 194 34
2 187 33 220 37
3 0 0 0 0
4 38 1 39 8


 ที่   จังหวัด   สามัญ   วิสามัญ   รวม   โควต้ารับโล่  จำนวน
  1      กรุงเทพมหานคร     414     58     473   83  
  2      สมุทรปราการ     105     1     106   21  
  3      นนทบุรี     89     16     105   18  
  4      ปทุมธานี     95     6     101   19  
  5      พระนครศรีอยุธยา     52     4     56   10  
  6      อ่างทอง     27     1     28   5  
  7      ลพบุรี     41     0     41   8  
  8      สิงห์บุรี     15     0     15   3  
  9      ชัยนาท     9     0     9   2  
  10      สระบุรี     53     10     63   11  
  11      ชลบุรี     73     1     74   15  
  12      ระยอง     18     0     18   4  
  13      จันทบุรี     49     3     52   10  
  14      ตราด     19     0     19   4  
  15      ฉะเชิงเทรา     32     4     36   6  
  16      ปราจีนบุรี     5     0     5   1  
  17      นครนายก     18     5     23   4  
  18      สระแก้ว     22     2     24   4  
  19      นครราชสีมา     121     4     125   24  
  20      บุรีรัมย์     9     0     9   2  
  21      สุรินทร์     24     1     25   5  
  22      ศรีสะเกษ     126     1     127   25  
  23      อุบลราชธานี     55     2     57   11  
  24      ยโสธร     34     8     42   7  
  25      ชัยภูมิ     62     2     64   12  
  26      อำนาจเจริญ     32     6     38   6  
  27      บึงกาฬ     70     0     70   14  
  28      หนองบัวลำภู     36     3     39   7  
  29      ขอนแก่น     121     5     126   24  
  30      อุดรธานี     41     1     42   8  
  31      เลย     40     5     45   8  
  32      หนองคาย     40     1     41   8  
  33      มหาสารคาม     55     1     56   11  
  34      ร้อยเอ็ด     12     0     12   2  
  35      กาฬสินธุ์     65     0     65   13  
  36      สกลนคร     50     1     51   10  
  37      นครพนม     87     0     93   17  
  38      มุกดาหาร     13     13     27   3  
  39      เชียงใหม่     17     0     17   3  
  40      ลำพูน     30     6     36   6  
  41      ลำปาง     59     6     65   12  
  42      อุตรดิตถ์     2     0     2   0  
  43      แพร่     17     0     17   3  
  44      น่าน     39     1     40   8  
  45      พะเยา     10     0     10   2  
  46      เชียงราย     36     0     36   7  
  47      แม่ฮ่องสอน     30     0     30   6  
  48      นครสวรรค์     21     4     25   4  
  49      อุทัยธานี     0     1     1   0  
  50      กำแพงเพชร     27     1     28   5  
  51      ตาก     32     0     32   6  
  52      สุโขทัย     14     0     14   3  
  53      พิษณุโลก     9     0     9   2  
  54      พิจิตร     4     0     4   1  
  55      เพชรบูรณ์     86     1     87   17  
  56      ราชบุรี     46     0     46   9  
  57      กาญจนบุรี     53     16     69   11  
  58      สุพรรณบุรี     75     3     78   15  
  59      นครปฐม     31     1     32   6  
  60      สมุทรสาคร     29     2     31   6  
  61      สมุทรสงคราม     12     0     12   2  
  62      เพชรบุรี     20     1     21   4  
  63      ประจวบคีรีขันธ์     28     0     28   6  
  64      นครศรีธรรมราช     112     4     116   22  
  65      กระบี่     39     1     40   8  
  66      พังงา     20     0     20   4  
  67      ภูเก็ต     18     0     18   4  
  68      สุราษฏร์ธานี     107     19     126   21  
  69      ระนอง     1     0     1   0  
  70      ชุมพร     16     0     16   3  
  71      สงขลา     74     0     74   15  
  72      สตูล     18     1     19   4  
  73      ตรัง     53     12     65   11  
  74      พัทลุง     54     3     57   11  
  75      ปัตตานี     17     0     17   3  
  76      ยะลา     11     0     11   2  
  77      นราธิวาส     14     3     17   3  
  รวมทั้งสิ้น     3510     251     3769   702